J.C.V. De Pearse Köp is dé jongeren carnavalsvereniging uit Weerselo. De Pearse Köp is opgericht in 2010. Deze kersverse vereniging heeft volop ambitiePearse-Kops, zo wordt er jaarlijks een nieuwe Jonker en Sik gekozen (door de (‘Veurtrekkers’). Het gekozen duo wordt op hun beurt ondersteund door een geweldige groep, de Raad van Elf!

Ieder jaar wordt er door de wagenbouw van J.C.V. De Pearse Köp een praalwagen gebouwd waarmee een aantal optochten in ons eigen dorp, Oldenzaal en eventueel nog verder in de regio worden bezocht. De praalwagen waaraan vele maanden is gewerkt wordt dan geshowd en bewonderd in deze optochten. Bij een geweldig mooie praalwagen hoort natuurlijk ook super mooie kleding voor de optochten! Onze kledingcommissie zorgt er elk jaar weer voor dat elk lid weer een super mooi en uniek carnavalspak kan dragen, zodat het plaatje compleet is!

Om elk jaar weer een praalwagen te maken, kleding te maken en te zorgen dat onze vereniging gezond is hebben wij natuurlijk een sponsor- en PR-commissie. Deze commissie houdt zich bezig met het zoeken naar nieuwe sponsoren en zorgt dat de vereniging naamsbekendheid krijgt! Hierbij kan je denken aan alle activiteiten rond onze website, de social media en het aankondigen van geweldige feesten!

J.C.V. De Pearse Köp organiseert over het hele jaar verschillende feesten. Denk bijvoorbeeld aan onze geweldige feesten, zoals: het Jonkerbal, Opening van onze Residentie, Receptie, Opening Buiten Residentie, Teenageparty enz. Om deze feesten tot een succes te maken hebben wij een feestcommissie. De feestcommissie houdt zich bezig met het organiseren, versieren van de zaal of tent en ondersteund de andere commissies. Ook organiseert onze beachvolleybalcommissie één keer per jaar het grote en geweldige Bolk Beach Volleybal Toernooi op het marktplein in Weerselo. Het hele weekend wordt er dan gevoetbald en gevolleybald op het zand. Ook wordt er zaterdag ’s avonds een grandioze beachparty georganiseerd door deze commissie.

Het dagelijks bestuur zorgt er natuurlijk voor dat we met zijn allen een een stabiele en gezonde vereniging houden, met alle dingen die daarbij komen kijken!

Wil je nog meer weten over het bestuur, of wil je wel eens weten wie de bestuursleden en commissieleden zijn, klik dan de naam van de commissie hier links aan!